Privatlivspolitik

Hos Travel to Farm tager vi opbevaringen af dine personlige data alvorligt. Herunder kan du læse mere om hvordan vi behandler de oplysninger vi får fra dig. Har du nogle spørgsmål til det er du altid velkommen til at ringe til os.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Travel to Farm (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

 

1) Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Travel to Farm
CVR-nr.: 18259982
Axeltorv 3
1609 København V
t2f@t2f.dk
33394640

 

2) Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

opfyldelse af en kontrakt for at kunne formidle placering i det ønskede land, som aftalt. Der bedes desuden om samtykke til behandling af helbredsoplysninger og straffeattest samt når en ansøgning sendes til lande uden for EU.

Ansøgning: Personoplysninger anvendes til at lave det bedst mulige match mellem ansøger og værtsfamilie.  

Visum: Personoplysninger anvendes til at søge visum/arbejdstilladelser/opholdstilladelser i de tilfælde, hvor det er nødvendigt.

Flybilletter og forsikring: Personoplysninger anvendes til booking af flybilletter og forsikringer.

Offentlige myndigheder: Personoplysninger anvendes for at hjælpe med skatteforhold og AUB.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.

 

3) Konsekvenser forbundet med behandlingen af dine personoplysninger

Dine personlige oplysninger bliver givet til tredje part via email. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter under Landbrug & Fødevarer. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende. Vi har indgået en databehandlerkontrakt med Landbrug & Fødevarer. Selv om vi gør rigtig meget for at passe på dine data, kan vi dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Når data sendes og opbevares elektronisk er der altid en risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang. Når du ønsker at rejse til oversøiske destinationer, bliver dine oplysninger således sendt til ’ikke data sikre’ lande efter EU forhold. Når vi sender din ansøgning videre til vores partner, overgår dataansvaret til vores respektive landepartner. Du afgiver dermed dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

4) Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

Ansøgning
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer, pasinformation, baggrund, uddannelse, erhvervserfaring, alder, billede,
Følsomme personoplysninger: Følsomme personoplysninger: straffeattest og helbredsinformationer

Visum
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer, pasinformation, baggrund, uddannelse, erhvervserfaring, alder, billede,
Følsomme personoplysninger: straffeattest og helbredsinformationer

Flybillet og forsikring
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer, fødselsdag

Offentlige myndigheder
Almindelige personoplysninger: navn, adresse, email, telefonnummer, fødselsdag
Følsomme personoplysninger: CPR-nr, bedriftsinformation

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside
Almindelige personoplysninger: Online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies

 

5) Kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

a) Uddannelsesinstitutioner/studievejledere
b) Ungdomskonsulenter
c) Tidligere arbejdsgivere
d) Offentlige myndigheder

Den indsamlede information om dig hidrører:
[EU/EØS] [Uden for EU/EØS]

 

6) Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

a) Ansøgningen: at kunne formidle en praktikplads i udlandet og i Danmark

b) Visum: at kunne søge visum eller kunne vejlede i visumprocessen for ansøgeren/værten

c) Flybilletter og forsikring: at kunne give det ønskede sikkerhedsnet i forbindelse med et ophold, herunder bestille flybilletter og forsikring

d) Offentlige myndigheder: at kunne hjælpe med korrekt skattekort og mulighederne for refusion fra AUB

e) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: at have en tilgængelig og overskuelig hjemmeside, som giver mening for brugeren

 

7) Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a) Partneren på det program i det land du ønsker at komme til

b) Værter på det program i det land du ønsker at komme til

c) Partneren i det land du ønsker praktikant fra

d) Offentlige myndigheder for at kunne søge visum/opholdstilladelser/arbejdstilladelser og lave skattekort

e) Jysk Rejsebureau og Europæiske Rejseforsikring

f) Landbrug & Fødevarer

 

8) Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi vil overføre dine personoplysninger til følgende lande udenfor EU/EØS:

USA, New Zealand, USA, Australien, Thailand, Ukraine, Japan og Philipinerne  – bestemt af hvilket land du ønsker ophold i/hvilket land du ønsker praktikant fra.

For outbound: vi sender din ansøgning på email til vores partner, som videresender din ansøgning til potentielle værter i sit netværk med henblik på at finde en placering til dig. Vi har bedt vores partner kun at sende informationer relevant for en placering videre til værterne.

For inbound: når du har accepteret en ansøger, sendes en beskrivelse af din bedrift til vores partner samt ansøgeren selv.

Du kan henvende dig til Travel to Farm, hvis du gerne vil vide mere om, hvordan din ansøgning/informationer bliver behandlet, når den kommer ud til vores partner.  

 

9) Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:

Stamoplysninger, som navn, adresse, email, telefonnummer, uddannelse, land du er rejst til, periode du har været af sted samt evt. skole du kommer fra, ubegrænset fra vi har modtaget din tilmelding. Det gør vi med henblik på, at vi kan tilbyde rabat ved bestilling af ny rejse, udstede certifikater og med dit samtykke invitere dig til årlige arrangementer. Derudover også til interne statistiske formål.

Ansøgningsskema, samtykke og bekræftelser i op til 5 år fra vi har modtaget din ansøgning jf. retslig forpligtelse om opbevaring af oplysninger.

Værtsinformation i op til 5 år fra, du sidst har haft en praktikant.

Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

 

10) Pligtmæssig information

Oplysningerne der sendes i ansøgningen/kontrakten/visumansøgningen/værtsskemaet er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så vil vi ikke være i stand til finde en placering/praktikant til dig, og du vil dermed ikke kunne blive en del af programmet.


11) Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

- Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

- Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

- Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

- Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

- Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

- Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: kontakte Travel to Farm på t2f@t2f.dk eller ringe til os på 33394640 i telefontiden mandag til fredag mellem kl. 12.30 og 16.00

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 29. maj 2018