Om Travel to Farm

Travel to Farm er en non-profit udvekslingsorganisation med speciale i udveksling inden for de grønne områder og med mere end 100 års erfaring. Programmerne er 'learning by doing' så man både får praktisk erfaring samt et indblik i livet på en gård og kulturen i det land man tager til. Bagved Travel to Farm står Landbrug & Fødevarer, LandboUngdom, Danske Landbrugsskoler og Dansk Agronomforening. I april 2019 indtrådte desuden Dansk Gartneri. Travel to Farms virksomhed blev påbegyndt i 1912 under navnet Landøkonomisk Rejsebureau. Travel to Farm har sekretariat hos Landbrug & Fødevarer.

Om Travel to Farm

 • Travel to Farm blev grundlagt i 1912 af en række danske landbrugsorganisationer under navnet Landøkonomisk Rejsebureau. I 2006 skiftede vi navn til Travel to Farm. Vi har hjulpet flere tusinde unge mennesker med at få erfaring og unikke oplevelser både i udlandet og i Danmark.

 • Vores medlemsorganisationer er i dag: Landbrug & Fødevarer, LandboUngdom, Danske Landbrugsskoler, Dansk Gartneri og Dansk Agronomforening.

 • Vi arbejder sammen med cirka 40 partnere fordelt på mere end 30 forskellige lande og er medlem af GrowAbroad World Alliance

 • Hvert år sender vi omkring 130 unge danskere til udlandet og modtager omkring 60 udenlandske praktikanter i Danmark.

 • Travel to Farms arbejde finansieres som udgangspunkt af brugerbetaling i form af gebyrer fra praktikanter og værtslandmænd. Herudover støttes vores arbejde af enkelte private fonde, blandt andet Landbrugets Hudefond. Andre fonde støtter deltagerne direkte med rejselegater.

  Tips- og Lottopuljen for Landsdækkende almennyttige Organisationer støttede i 2018 vores arbejde med 71.000 kr. Travel to Farms samlede omsætning var 3,6 mil. kr. i 2018. Heraf udgjorde cirka halvdelen køb og salg af billetter og forsikringer til deltagerne.

 • Travel to Farm har sekretariat hos Landbrug & Fødevarer.
 • Vi vil skabe en succes for deltagerne i udvekslingsprogrammerne, blandt andet gennem klar og detaljeret inforation til deltagerne før og under opholdet, samt tæt kontakt til vores samarbejdspartnere i udlandet

 • Vi stiler efter høj kvalitet i udvekslingsprogrammerne - stiller krav til vores deltagere og udenlandske samarbejdspartnere. Kvaliteten af vores arbejde afhænger dels af os selv, men i lige så høj grad af vores partners indsat

 • Ved både at udsende og modtage praktikanter øger vi erfaringsgrundlaget og kvaliteten af udvekslingsprogrammerne

 • Vi tilstræber at undgå dårlige sager i medierne, og har et godt renommé i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og arbejdsmarkedets parter
 • Vi siger nej til uegnede værter og praktikanter

 • Vi tager problemer mellem værter og praktikanter alvorligt. Vi hører begge parter og sigter efter løsninger, som må anses for rimelige, set fra begge sider. Vi går ind i de problemsager, vi hører om, men kan ikke løse problemer, vi ikke kender til

 • Vi har et tæt samarbejde med de lokale ungdomskonsulenter i forhold til problemløsning for udenlandske praktikanter. Ungdomskonsulenterne ses i den forbindelse som Travel to Farms lokale repræsentanter

 • Vi samarbejder med landbrugsskoler og tekniske skoler både omkring markedsføring af vores programmer men også i screeningen af ansøgere og i problemløsningssituationer

 • Vi er medlem af det internationale netværk Grow Abroad og følger de der vedtagne retningslinjer, Principles & Criterias

 
 • Lone Andersen (formand), Landbrug & Fødevarer
  Axeltorv 3, 1609 København V
  lon@lf.dk

 • Lars Jonsson, Landbrug & Fødevarer
  Axeltorv 3, 1609 København V
  formanden@nola.dk 

 • Christian Schultz, Danske Landbrugsskoler
  Axeltorv 3, 1609 København V
  csc@lf.dk

 • Hans Jørgen Hvitved, LandboUngdom
  Argo Food Park 15, 8200 Aarhus N
  hjhv@seges.dk

 • Bo Degnbol Nielsen, Dansk Agronomforening
  Arreskovvej 4, 5600 Faaborg
  bodegnbol@outlook.dk
    
 • Rasmus Moth, Dansk Gartneri
  ROSA DANICA A/S
  Kertemindevejen 33, 5290 Marslev
  rmm@rosa-danica.dk  

 

Desuden inviterer vi også formanden for LandboUngdom til vores møder. 

 • Hans-Henrik Jørgensen
  Programkoordinator, udlændinge til Danmark
  hhj@t2f.dk
 • Mette Camilla Storgaard
  Programkoordinator, danskere til udlandet
  mcs@t2f.dk

       

 • Kathrine Marie Hjorth
  Studentermedhjælper
  kamh@t2f.dk