Studietur til Kina for EU's unge landmænd

Ungdomsprogrammet The EU-China Young Farmers Programme har til hensigt at styrke samarbejdet mellem EU og Kina inden for landbrug og udvikling af landdistrikter. Det er et fælles program organiseret af European Union (DG AGRI og EU's delegation i Kina) og the People’s Republic of China (Ministry of Agriculture).


Ungdomsprogrammet The EU-China Young Farmers Programme har til hensigt at styrke samarbejdet mellem EU og Kina inden for landbrug og udvikling af landdistrikter. Det er et fælles program organiseret af European Union (DG AGRI og EU's delegation i Kina) og the People’s Republic of China (Ministry of Agriculture).

Både EU og Kina står over for lignende udfordringer inden for udvikling af landdistrikterne og landbruget, såsom mangfoldighed af landbrug, naturmiljø og kulturelle traditioner, mangfoldighed af socioøkonomisk status, aldring i landdistrikterne, forskel mellem by og landdistrikters udvikling osv.

Programmets hovedmål er at:

1. Muliggøre effektiv udveksling og formidling af erfaringer og anerkendte arbejdsmetoder

2. Forstærke kapacitets opbygning i moderne landbrugsteknikker

3. Styrke samarbejdet om grøn udvikling, miljøbeskyttelsespraksis og bæredygtigt landbrug

4. Producer anbefalinger til praktikere og beslutningstagere om bæredygtige landbrugspraksis

5. Forbedre den gensidige forståelse mellem unge professionelle landmænd og landbrugspersonalet fra begge sider, samt at udvikle tæt samarbejde og uddybe det internationale samarbejde og udveksling i landbruget mellem Kina og EU.

I dette program vil der blive gennemført studiebesøg for unge professionelle landmænd og landbrugspersonale fra begge sider, EU og Kina. Tanken er, at gennemføre udvekslinger og træning i landbrugsvirksomheder, innovative bedrifter, statslige enheder og lokale agenturer, forskningsinstitutter og universiteter, kooperativer i EU-medlemsstater og kinesiske provinser.

Projektet støttes af EU gennem the Partnership Instrument og Kina, og varer i 18 måneder. Projektet vil bestå af to studieture – to studieture i Kina for europæiske unge landmænd - og to studieture i Europa for kinesiske unge landmænd og unge fagfolk inden for landbrug.

Dette projekt er dedikeret til, at samle kandidater for at vælge to grupper af 10 europæiske unge landmænd til to 2 ugers studiebesøg i Kina (november 2017 og juni 2018).

For at du kan være med til dette projekt, skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal være under 40 år
  • Have et godt kendskab til engelsk
  • Tilgængelighed i 2 uger i november 2017 eller juni 2018
  • God erfaring og interesse for bæredygtigt landbrug
  • Høj interesse for kinesisk landbrug

Har dette DIN Interesseret? Og har du lyst til at arbejde med nogle udfordrende problemstillinger? Udfyld ansøgningsskemaet, som findes i dette link.

Ansøgningen skal indsendes inden den 10. september 2017.

Skulle du have brug for yderligere information, kan du sende en mail: F.Serneels@prospect-cs.be eller M.Bonnave@prospect-cs.be