Er du vores nye praktikant?

Vi leder efter en praktikant, som kunne tænke sig at hjælpe os hen over efteråret.

Har du lyst til at:
• lave målgruppeanalyse?
• lave kommunikationsstrategi over for landmænd som praktikværter
• lave vurdering af hjemmesideindhold og komme med bud på forbedringer?

Så er du måske den praktikant, Travel to Farm søger med start august eller september 2017.

Om dig
Som praktikant skal du have gå-på-mod og godt humør. Du kan lide at arbejde selvstændigt og tager ejerskab for dine opgaver.

Om Travel to Farm
Travel to Farm er en nonprofit udvekslingsorganisation, der økonomisk drives af vores interne aktiviteter samt Landbrug & Fødevarer.
Vi sørger for praktikpladser til danske landbrugspraktikanter, der vil en tur til udlandet, og placerer landbrugspraktikanter fra alle verdensdele hos danske praktikværter. Formålet med udvekslingen er, at praktikanterne skal lære om hhv. udenlandsk og dansk landbrug samt tilegne sig færdigheder og viden, som de kan bruge i deres hjemland.

Om jobbet
Dine primære opgaver vil være rettet mod området værtslandmænd/ udenlandske praktikanter til Danmark. Her er opgaven at:
• lave en målgruppeanalyse af værter – behov, motivation (via spørgeskema og fokusgruppeinterview)
• lave en analyse af indholdet på hjemmesiden og komme med bud på forbedringer
• lave en konkurrentanalyse
• lave en strategi for kommunikation med nuværende og mulige værter for udenlandske landbrugspraktikanter
• overveje kommunikation og service i forhold til vores udenlandske partnere, som sender praktikanter til os

Samlet kan det evt. munde ud i en markedsanalyse for området udenlandske praktikanter til Danmark.

Din daglige arbejdsplads vil være i Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V. Det præcise start- og sluttidspunkt aftaler vi sammen.

Vi tilbyder
Et spændende praktikforløb i en lille organisation med en uformel omgangstone, hvor arbejdsglæde spiller en væsentlig rolle. Et praktikforløb med selvstændige opgaver – men naturligvis med den fornødne sparring og opbakning.
Vi er vant til at have praktikanter, og du vil ikke være den eneste praktikant i perioden.

Ansøgning
Hvis du synes det lyder spændende, så send din ansøgning til konsulent Mette Storgaard på mcs@t2f.dk senest den 4. august 2017.

Mulig start fra 15. august 2017

11/7-2017