Om Travel to Farm

Travel to Farm er en non-profit udvekslingsorganisation med speciale i udveksling inden for de grønne områder.

Om Travel to Farm

 
 • Travel to Farm blev grundlagt i 1912 med rødder i de danske landbrugsorganisationer under navnet Landøkonomisk Rejsebureau. I 2006 skiftede vi navn til Travel to Farm. Vi har hjulpet flere tusinde unge mennesker med at få erfaring og unikke oplevelser både i udlandet og i Danmark.

 • Bag os står nogle af de største landbrugsorganisationer i Danmark; Landbrug & Fødevarer, LandboUngdom, Danske Landbrugsskoler og Dansk Agronomforening.

 • Vi arbejder sammen med mere end 40 partnere fordelt på mere end 30 forskellige lande og er medlem af GrowAbroad World Alliance

 • Hvert år sender vi omkring 100 unge danskere til udlandet og modtager omkring 100 udenlandske praktikanter i Danmark.

 

 • Vi vil skabe en succes for deltagerne i udvekslingsprogrammerne, blandt andet gennem klar og detaljeret inforation til deltagerne før og under opholdet, samt tæt kontakt til vores samarbejdspartnere i udlandet

 • Vi stiler efter høj kvalitet i udvekslingsprogrammerne - stiller krav til vores deltagere og udenlandske samarbejdspartnere. Kvaliteten af vores arbejde afhænger dels af os selv, men i lige så høj grad af vores partners indsat

 • Ved både at udsende og modtage praktikanter øger vi erfaringsgrundlaget og kvaliteten af udvekslingsprogrammerne

 • Vi tilstræber at undgå dårlige sager i medierne, og har et godt renommé i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og arbejdsmarkedets parter
 • Vi siger nej til uegnede værter og praktikanter

 • Vi tager problemer mellem værter og praktikanter alvorligt. Vi hører begge parter og sigter efter løsninger, som må anses for rimelige, set fra begge sider. Vi går ind i de problemsager, vi hører om, men kan ikke løse problemer, vi ikke kender til

 • Vi har et tæt samarbejde med de lokale ungdomskonsulenter i forhold til problemløsning for udenlandske praktikanter. Ungdomskonsulenterne ses i den forbindelse som Travel to Farms lokale repræsentanter

 • Vi samarbejder med landbrugsskoler og tekniske skoler både omkring markedsføring af vores programmer men også i screeningen af ansøgere og i problemløsningssituationer

 • Vi er medlem af det internationale netværk Grow Abroad og følger de der vedtagne retningslinjer, Principles & Criterias

 
 • Lone Andersen (formand), Landbrug og Fødevarer
  Axeltorv 3, 1609 København V
  la@lf.dk

 • Niels Vestergaard Salling, Landbrug og Fødevarer
  Axeltorv 3, 1609 København V
  vestergaard-salling@post.tele.dk

 • Christian Schultz, Danske Landbrugsskoler
  Axeltorv 3, 1609 København V
  csc@lf.dk

 • Hans Jørgen Hvitved
  Argo Food Park 1515, 8200 Aarhus N
  hjhv@seges.dk

 • Bo Degnboel, Dansk Agronomforening

 Desuden inviterer vi også formanden for LandboUngdom til vores møder. 

 • Hans-Henrik Jørgensen
  Programkoordinator, udlændinge til Danmark
  hhj@t2f.dk
 • Mette Camilla Storgaard
  Programkoordinator, danskere til udlandet
  mcs@t2f.dk